Op deze pagina etaleert Wax Art Studio haar actuele paasversieringen , dus zowel paaskaarsen als huispaaskaarsen.
Wax Art Studio is een Nederlands waskunstatelier (Veghel – N.Br.) en marktleider in Europa op het gebied van (geheel met de hand gemaakte) Paaskaarsversieringen.

Paaskaars jaarband 2022
Wasreliëf huispaaskaars 2022

Zoekt u een mooi thema voor de versiering van de paaskaars in uw kerk? Of misschien bent u particulier en volgt u de viering liever vanuit uw huis via een stream-video, waarbij u graag een eigen huispaaskaars wilt aansteken. Bij ons bent u aan het juiste adres. U zult een aantal versieringen aantreffen die ook in 2021 geleverd zijn door onze dealer in Nederland (Boca Kaarsen Groep). Zij hebben er voor gekozen om deze weer te presenteren in 2022 vanwege de grote vraag hiernaar.

Bij Boca Kaarsen Groep worden gotische modellen toegepast bij de huispaaskaarsen. Onze huispaaskaarsen zijn gemaakt met bijenwas en deze kaarsen zijn exclusief bij ons verkrijgbaar.

Onze digitale etalage

Paaskaars Emmaüsgangers en de Levensboom

Klik op foto voor vergroting

Versiering Emmaüsgangers (wasreliëf met drukwerk)

Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24 : 11 – 35) vindt plaats in de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg naar het dorp Emmaüs. Christus voegde zich bij hen, maar zij herkenden hem niet.

In Emmaüs aangekomen nodigden ze hem uit voor de maaltijd, in een herberg. Pas toen Christus het brood ging breken als bij het laatste avondmaal, herkenden zij hem. Hij verdween spoorslags. Een prachtig ontwerp voor Pasen, het feest van de opstanding.

Versiering Levensboom (wasreliëf met drukwerk)

De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies.

De christelijke Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.

Onze huispaaskaarsen bevatten bijenwas voor betere en langere brandtijd.

Huispaaskaars versiering A - Emmaüsgangers, Kruis, Alpha-Omega en jaarband

Huispaaskaars Emmaüsgangers

Huispaaskaars versiering B - De Levensboom, PX, Alpha‐Omega en jaarband

Huispaaskaars Levensboom

Klik hier om naar onze website te gaan

Paaskaars versiering C en D - Nieuw begin en Eucharistie

Klik op foto voor vergroting

Versiering Nieuw Begin (wasreliëf)

Deze versiering staat symbool voor de hoop (regenboog) en de vrijheid die we tegemoet gaan (duif met tak), na de Corona-pandemie.

In Genesis 8 keert de duif met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach en is hiermee het symbool van een nieuw begin / leven na de zondvloed. In het daarop volgende hoofdstuk sluit God een verbond met de mensheid en alle levende wezens en belooft daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door een zondvloed. Het teken van het verbond is de regenboog.

Versiering de Eucharistie (wasreliëf)

Voorafgaande aan zijn lijden, sterven en verrijzen, viert Jezus op Witte Donderdag het Paasmaal met zijn leerlingen. (Matteüs 26) Het brood (korenaar) en de wijn (kelk) zijn de tekenen van het Lichaam en Bloed van Christus in het vieren van de Eucharistie. Als teken dat Jezus daadwerkelijk is verrezen uit de doden, verschijnt Hij aan zijn leerlingen bij het meer van Tiberias en laat voor hun ogen de wonderbare visvangst (vissen) gebeuren. (Johannes 21)

Onze huispaaskaarsen bevatten bijenwas voor betere en langere brandtijd.

Huispaaskaars versiering 2022 Nieuw begin

Huispaaskaars Nieuw Begin

Huispaaskaars versiering 2022 Eucharistie

Huispaaskaars de Eucharistie

Paaskaars versiering E en F - Christusmonogram (E) en Christusmonogram met Heilige Geest (F)

Klik op foto voor vergroting

Versiering PX (wasreliëf)

Christusmonogram, Alpha-Omega en jaarband. Het Chi-Roh kruis. Een eenvoudige versiering, welke we in het rood/goud en groen/goud tonen, maar welke in andere kleuren ook geleverd kan worden zonder meerprijs. Het is een afkorting van de Griekse naam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christus), waarbij de eerste twee letters, Χ en Ρ, tot een monogram gevormd zijn.

Versiering Heilige Geest (wasreliëf)

Christusmonogram met vredesduif, Alpha-Omega en jaarband. Prachtig reliëf, Christusmonogram met daaronder een medaillon in wasreliëf de Heilige Geest in wit op een vlak van oranje, geel en rood, afgeleid van het glas-in-lood raam in de apsis van de St. Pieter te Rome, boven de ‘Cathedra Petri’ ofwel de Heilige Stoel van Petrus, ontworpen door Gian Lorenzo Bernini en midden 17de eeuw gemaakt. “De stralen van licht die op dit raam uitgaan van de Heilige Geest verwijzen naar de gloed en kracht van de Heilige Geest, die het Heilig Vormsel de vormelingen wil geven,” aldus mgr. Woorts.

Ook het logo van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is hiervan afgeleid.

Onze huispaaskaarsen bevatten bijenwas voor betere en langere brandtijd.

Huispaaskaars 2022 PX

Huispaaskaars PX

Huispaaskaars versiering F - Christusmonogram met vredesduif, Alpha-Omega en jaarband

Huispaaskaars Heilige Geest

Klik hier om naar onze website te gaan

Paaskaarsen 2022 Sente & van Bael België

Paaskaarsen 2022 Sente & van Bael België

Paaskaarsen 2022 België

Hier ziet u de paaskaarsen voor 2022 welke in België verkocht worden door onze wederverkoper Kaarsenmakerij Sente & van Bael. Zij hebben weer een hele mooie collectie bij ons laten maken, waar ook huispaaskaarsen van beschikbaar zijn.

De Heilige Geest
Broederschap
Jezus, de Visserman
Kruis in rood of groen.

Fryske peaskekears 2022 mei Pompeblêd

Kears fan ferbining te keap

Yn 2022 komme de tsjinsten fan Omrop Fryslân elke moanne fanút in oare tsjerke, de ‘Tsjerke fan de Moanne’. En as teken fan ferbining reizget in grutte kears mei fan tsjerke nei tsjerke. Op de kears stean in oantal symboalen:

  • De ierdbol droegen yn de hannen fan God as teken fan oekumene. It wurd oekumene betsjut letterlik ‘hiel de wrâld’ as teken fan de bân dy’t wy as minsken en tsjerken hawwe, dwers troch de eigen tradysjes hinne.

  • It opriizjend krús stiet achter de ierdbol as teken fan Jezus Christus yn wa’t ús ferwachting leit.

  • It pompeblêd, teken fan Fryslân en it Frysk.

De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân hat fan dizze grutte kears ek in lytse fariant meitsje litten (30 sm.). Dizze kears is te keap en kin brûkt wurde om thús oan te stekken as men sjocht nei de tsjerketsjinst op Omrop Fryslân, as teken fan ferbining.

De kears kostet € 30, ynklusyf ferstjoer- of besoarchkosten en kin besteld wurde troch in mailtsje te stjoeren nei ús ponghâlder Jelle de Jong: j.dejong@protestantsekerk.nl

Fryske peaskekears 2022 mei Pompeblêd

Fryske peaskekears 2022 mei Pompeblêd

Onze collectie is veel groter dan alleen de versieringen op deze pagina. Dus nogmaals, voor meer meer informatie, neem een kijkje op onze hoofdwebsite: